תנאי השירות

עיקרי הדברים:

אנו מפעילים את שירות אתרי האינטרנט “כלים מנצחים” ונקבל בברכה כל אדם שירצה להשתמש בו. המטרה של כלים מנצחים היא לעזור לאנשים שרוצים להרוויח הכנסה נוספת או עיקרית באינטרנט לעשות זאת במספר דרכים ולחשוף משווקים ברשת לכלים הטובים ביותר ולאפשרויות הקיימות בתחום.
חלק מהשירותים המוצעים באתרים הם הדרכה, שירותי הדרכה ושירותי למידה (קורסים) כתובים, מוקלטים או משודרים בשידור חי. שירותים אלו ניתנים “כפי שהם” וללא אחריות מכל סוג, מפורש או משתמע.

השימוש בשירות.

המפעיל מעניק לך בזאת רישיון, לא בלעדי, מוגבל בזמן, בלתי ניתן להעברה, בלא זכות לתת רישיונות משנה ובר-ביטול, להשתמש בשירות (לרבות בתוכנה), בכפוף לתנאים אלה.
מערכת זו מופצת בתקווה שתהיה מועילה, אך בלא אחריות כלשהי; ואפילו ללא האחריות המשתמעת בדבר סחירות או התאמתה למטרה מסוימת.

1. תנאי השירות:

התנאים והתניות שלהלן מסדירים את כל פרטי השימוש באתרי כלים מנצחים ובכל פריטי התוכן, השירותים והמוצרים הזמינים באתר או דרכו. ‏‏המפעיל מציע לך את השימוש באתרי האינטרנט, אך מתנה זאת בקבלת כל התנאים והתניות הכלולים כאן, ללא שינוי, וכל יתר כללי ההפעלה, העקרונות (כולל, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות של המפעיל) והנהלים שהמפעיל עשוי לפרסם מעת לעת באתר האינטרנט.
יש לקרוא את ההסכם בעיון לפני הגישה לאתר או השימוש בו. הגישה לאתר או לחלק ממנו והשימוש בהם פירושם הסכמה מצדך כי יחולו עליך התנאים והתניות הכלולים בהסכם זה. הרשות לגשת אל אתר האינטרנט ולהשתמש בשירותים מותנית בהסכמתך לכל התנאים והתניות שבהסכם. אם תנאים והתניות אלה נחשבים להצעה מטעם המפעיל, קבלת התנאים מצדך מוגבלת במפורש לתנאים אלה.

2. שירותים בתשלום.

חלק השירותים המוצגים באתרים מוצעים בתשלום. אם את/ה בוחר/ת לגשת או להשתמש בשירותים שלנו הכרוכים בתשלום, אזיי הנך מסכימ/ה לשלם, ולהיות אחראי/ת לתשלום ולכל המסים הקשורים לגישה או לשימוש. במידה ומסופקים פרטי כרטיס אשראי כדי לשלם עבור עמלות אלה, הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי הנך מורשה לספק מידע זה.

אם אמצעי התשלום שלך נכשל או שהתשלום בוטל או שחשבונך פג אנו עשויים לחסום את הגישה שלך לשירותים.

מדיניות החזרת כספים:

1. הלקוח יקבל באם יבקש 100% החזר כספי עד 30 ימים מיום הרכישה.
2. במידה וקיבלת החזר כספי או שהתשלום בוטל אנו עשויים לחסום את הגישה שלך לשירותים.

3. אחריות הכותבים.

בהפעלה של עמוד / בלוג, פרסום תגובה בבלוג, פרסום חומר באתר האינטרנט, פרסום קישורים באתר האינטרנט או הנגשה של חומרים (או מתן אפשרות לצד שלישי להנגיש חומרים) באמצעות אתר האינטרנט (כל חומר כזה, להלן ‘תוכן’), האחריות המלאה על התוכן הזה, כמו גם על כל נזק הנובע ממנו, תחול עליך. האחריות חלה ללא תלות בסוג התוכן, לרבות, אך ללא הגבלה, טקסט, תמונה, סרטון וידאו, אודיו או קוד. הנגשת התוכן תיחשב לך כייצוג והתחייבות כי התוכן לא מפר תנאים אלה.

שליחת תוכן למפעיל לצורך הכללתו באתר האינטרנט שלך תיחשב לך כאילו הענקת למפעיל רישיון כלל-עולמי, לא בלעדי ואשר אינו כרוך בתשלום תמלוגים, לשכפל, לשנות, להתאים ולפרסם את התוכן אך ורק לצורך הצגה, הפצה וקידום התוכן שלך. רישיון זה מאפשר למפעיל להנגיש תוכן שפורסם ברבים לצדדי ג’ לדוגמה פייסבוק באמצעות המפעיל כדי שאותם צדדי ג’ יוכלו להפיץ את התוכן שלך באמצעות השירותים שלהם.
לאחר מחיקת תוכן על ידך, המפעיל ישקיע מאמץ סביר להסרתו מאתר האינטרנט, אך ברור לך כי הסרה של פריטים שנשמרו במטמון או הפניות אל התוכן אינה תמיד אפשרית.

מבלי להגביל את הייצוגים או ההתחייבויות שלעיל, מוקנית למפעיל הזכות (אך לא חלה עליו חובה), על פי שיקול דעתו הבלעדית של המפעיל, (א) לדחות או להסיר תוכן אשר לדעתו הסבירה של המפעיל יש בו משום הפרה של מדיניות המפעיל או שהוא מזיק או מגונה; או (ב) להפסיק או למנוע גישה אל ושימוש באתר האינטרנט מכל אדם או ישות, מכל סיבה-שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעיל.

4. אחריות המבקרים באתרי האינטרנט.

המפעיל לא בדק ואין באפשרותו לבדוק את כל החומרים המתפרסמים באתרי האינטרנט ולכן אינו יכול לשאת באחריות לגבי התוכן של אותם חומרים, השימוש בהם או השפעותיהם. אין בהפעלת אתרי האינטרנט על ידי המפעיל משום ייצוג או פעולה אשר ניתן להסיק ממנה כי הוא מאשר את או ממליץ על החומרים המתפרסמים באתר, או כי היא סבור שחומרים אלה מדויקים, שימושיים או בלתי מזיקים. כל מבקר ומשתמש נושא באחריות לנקיטת אמצעי הזהירות הנחוצים כדי להגן על עצמו ועל המערכות הממוחשבות שלו מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותוכן מזיק או הרסני אחר. אתר האינטרנט עשוי להכיל תוכן פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות, כמו גם תוכן המכיל אי-דיוקים טכניים, שגיאות דפוס וטעויות אחרות. אתר האינטרנט עשוי להכיל גם חומרים שיש בהם משום הפרה של הפרטיות או זכויות הפרסום, או הפרה של זכויות קניין רוחני וזכויות בלעדיות אחרות של צדדי ג’, או הורדה, העתקה או שימוש בפריטים הכפופים לתנאים והתניות נוספים, בין אם הדבר מוצהר ובין אם לא. לא תחול על המפעיל שום אחריות בגין נזק שייגרם מהשימוש של מבקרים באתר האינטרנט או מהורדה של פריטים המתפרסמים בו על ידי אותם מבקרים.

5. תוכן המתפרסם באתרי האינטרנט.

לא בדקנו ואין באפשרותנו לבדוק את כל החומרים העומדים לרשות המבקר באתרי האינטרנט ובעמודי האינטרנט שכלים מנצחים מקשרים אליהם או אשר מקשרים אל כלים מנצחים אין למפעיל שליטה באותם אתרים ועמודים שאינם של כלים מנצחים ואין הוא נושא באחריות לתוכן הכלול בהם או לשימוש באותו תוכן. עצם הקישור אל אתר או עמוד אינטרנט שאינם של כלים מנצחים אין בו משום ייצוג או פעולה מצד המפעיל אשר ניתן להסיק מהם שהמפעיל מאשר או ממליץ על אותם אתרים או עמודים. כל מבקר ומשתמש נושא באחריות לנקיטת אמצעי הזהירות הנחוצים כדי להגן על עצמו ועל המערכות הממוחשבות שלו מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותוכן מזיק או הרסני אחר. המפעיל מסתייג מכל אחריות בגין נזק העלול להיגרם משימוש שלך באתרים ובעמודי אינטרנט שהינם ו/או שאינם של כלים מנצחים.

6. הפרת זכויות יוצרים ומדיניות DMCA.

הואיל והמפעיל מבקש מאחרים לכבד את זכויות הקניין הרוחני שלו, הוא מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם נתקלת בתוך כלים מנצחים בחומרים המפרים את זכויות היוצרים שלך, אנו קוראים לך ליצור קשר וליידע אותנו על כך. המפעיל יגיב על כל הודעה שכזו על פי הנדרש או המתבקש, על ידי הסרת החומר שיש בו משום הפרה או השבתת כל הקישורים אליו. המפעיל ישלול את הגישה של מבקר אל אתר האינטרנט ואת יכולתו להשתמש בו אם ייקבע, בנסיבות המתאימות, כי המבקר נחוש בדעתו לחזור על הפרת זכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני האחרות של המפעיל או של אחרים. במקרה של שלילה כאמור, לא תחול על המפעיל שום מחויבות או חבות.

7. קניין רוחני.

בהסכם זה אין משום העברה של קניין רוחני של המפעיל או של צד שלישי וכל זכות, חזקה ועניין באותו קניין רוחני ייוותרו (כפי שהדבר בין שני הצדדים), בידי המפעיל בלבד. סימני המסחר, סימני השירות, פריטי הגרפיקה וסמלי הלוגו המשמשים בהקשר עם אתר האינטרנט עשויים להיות קניינם של צדדי ג’ אחרים. השימוש שלך באתר האינטרנט אינו מעניק לך שום זכות או רישיון לשכפל או להשתמש בדרך אחרת בסימני מסחר של המפעיל או של צדדי ג’.

8. שינויים.

אנו מעדכנים את השירותים שלנו ללא הרף ופירוש הדבר, שלעתים אנו נדרשים לשנות את התנאים המשפטיים שבכפוף להם אנו מציעים את שירותינו. עם כל שינוי מהותי שנערוך, ניידע אותך על כך על ידי פרסום הדבר באחד מהבלוגים שלנו או על ידי שליחת הודעת אימייל או תכתובת אחרת, לפני כניסת השינויים לתוקפם. בהודעה יצוין פרק זמן סביר, שלאחריו ייכנסו לתוקפם התנאים החדשים. משתמש שאינו מסכים עם השינויים הללו נדרש להפסיק את השימוש בכלים מנצחים בתוך פרק הזמן שיצוין בהודעה. המשך השימוש שלך בכלים מנצחים יהיה בכפוף לתנאים החדשים. עם זאת, מחלוקת שהתעוררה לפני השינויים תוסדר על פי התנאים שהיו בתוקף בעת שהתגלעה המחלוקת.

9. סיום.

המפעיל רשאי להפסיק את הגישה שלך לאתר האינטרנט בכל עת, באופן מלא או חלקי, עם או בלי התראה ובתוקף מיידי. אם ברצונך לסיים את ההסכם או לסגור את חשבונך בכלים מנצחים עליך פשוט להפסיק את השימוש באתר האינטרנט ולעצור את התשלום החודשי בחשבון הפייפאל שלך. כל הוראות הסכם זה אשר מעצם טבען אמורות לשרוד סיום כאמור ישרדו אותו, כולל, ללא הגבלה, הוראות בדבר בעלות, התניות פטור וסעיפי הסתייגות מאחריות, סעיפי שיפוי וסעיפי הגבלת חבות.

10. הגבלת אחריות.

השימוש באתרי האינטרנט מסופק לך ‘כמות שהוא’. המפעיל וספקיו והגורמים המעניקים לו רישיונות מסתייגים בזה מכל אחריות מכל סוג ומין, מפורשת או לא, כולל, ללא הגבלה, התחייבות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. אין המפעיל או ספקיה והגורמים המעניקים לה רישיונות מתחייבים כי אתר האינטרנט יהיה נטול שגיאות או כי הגישה אליו תהיה רציפה או ללא שיבושים. מובן לך כי הורדה של פריטים מאתר האינטרנט או קבלה של תוכן או שירותים מהאתר או באמצעותו בדרכים אחרות היא על פי החלטתך ועל אחריותך בלבד.

11. הגבלת חבות.

בשום מקרה לא תחול על המפעיל או ספקיו או הגורמים המעניקים לו רישיונות חבות בהקשר עם נושא כלשהו הנדון בהסכם זה בכפוף לחוזה או רשלנות, אחריות מוחלטת או הלכה משפטית או אחרת דומה, במקרים הבאים: (א) נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי; (ב) עלות הרכישה של מוצרים או שירותים חלופיים; (ג) שיבוש בשימוש או אובדן או פגיעה בנתונים; או (ד) סכומים העולים על הסכומים ששילמת ל-המפעיל במסגרת הסכם זה בשנים-עשר (12) החודשים שקדמו להיווצרות עילת התביעה. לא תחול על המפעיל חבות בגין כשל או עיכוב כתוצאה מעניינים שמעבר לשליטתו הסבירה.

12. ייצוג כללי ואחריות.

הייצוגים וההתחייבויות שלך הם כדלקמן: (א) השימוש שלך באתר האינטרנט יהיה תוך קיום מדיניות הפרטיות של המפעיל, הסכם זה וכל החוקים והתקנות הרלוונטיים כלשונם (כולל, ללא הגבלה, חוקים או תקנות מקומיים) וכן (ב) השימוש שלך באתר האינטרנט לא ייעשה תוך הפרה או תוך גניבה של זכויות הקניין הרוחני של צדדי ג’.

13. שיפוי.

הסכמתך נתונה לכך שתחול עליך החובה לפצות ולשפות את המפעיל, קבלניו והגורמים המעניקים לו רישיונות, ואת המנהלים, בעלי התפקידים, העובדים והסוכנים של כל אלה, מפני וכנגד כל תביעה והוצאה, כולל הוצאות הגנה משפטית כתוצאה מהשימוש שלך באתר האינטרנט, כולל אך לא רק, הפרה מצדך של האמור בהסכם זה.

14. שונות.

הסכם זה הוא ההסכם המלא בין המפעיל לבינך בנוגע לנושאים הנדונים בו וניתן להכניס בו שינויים אך ורק בכתב, בחתימת מנהל מוסמך מטעם המפעיל או על ידי פרסום גרסה מתוקנת על ידי המפעיל. הסכם זה, הגישה לאתר האינטרנט והשימוש בו יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל והמקום לבירור מחלוקות שיתעוררו מתוך או בנוגע לכל אלה יהיה בתי המשפט שבטבריה. היה וייקבע כי חלק כלשהו בהסכם זה אינו תקף או בלתי אכיף, אותו חלק יפורש כך שישקף את הכוונה המקורית של הצדדים ויתר חלקי ההסכם ישמרו על מלוא תוקפם וחלותם. ויתור של צד מן הצדדים על תנאי או תניה הכלולים בהסכם זה או על הפרה של תנאי/תניה כאמור בהזדמנות נתונה, ייחשב לוויתור באותה הזדמנות בלבד ולא יחול על אף הפרה נוספת/עתידית. מותר לך להסב את זכויותיך במסגרת הסכם זה לזכות כל גורם שיסכים כי האמור בתנאים ובהתניות שהוא כולל יחולו עליו. המפעיל רשאי להסב את זכויותיו במסגרת הסכם ללא שום תנאי. הסכם זה יחייב את הצדדים וייזקף לזכות הצדדים, יורשיהם ומנחיהם המורשים.

תיעוד שינויים